Het zou een mooi onderzoek zijn: hoeveel procent van de Nederlanders heeft de nationale driekleur in huis? Als het op vlagvertoon aankomt, winnen de Nederlanders het in elk geval met vlag en wimpel van de Belgen. Het lijkt alsof er te pas en te onpas gevlagd wordt, maar dat is niet waar. Er is echt altijd een reden. Er zijn gewoon veel redenen. Lees er hier alles over en je buren zullen onder de indruk zijn.

Hoe ziet de Nederlandse vlag er uit?
Verhouding 2 bij 3, met horizontale strepen: helder vermiljoenrood, wit en kobaltblauw. Voor het geval je de volgorde vergeet: het water hoort onderaan. 
De vlag mag in sommige omstandigheden (zie hieronder) vergezeld worden van de oranje wimpel.

Wanneer mag de vlag gehesen worden?
Er is van overheidswege een vlaginstructie ingesteld voor rijksgebouwen en gebouwen van lokale overheden. Particulieren en private instellingen zijn niet verplicht die te volgen, maar het is wel gebruikelijk.

De vlag mag gehesen worden op onderstaande data. Valt die dag op een zondag of een erkende feestdag, dan mag het ook op de datum vermeld tussen haakjes.

Met oranje wimpel
31 januari (1 februari): verjaardag van de Koningin
30 (29) april: Koninginnedag
Feestelijkheden van de koninklijke familie (verjaardagen, jubilea, huwelijken, geboorten, bezoek aan een gemeente etc.).

Zonder oranje wimpel
5 mei: nationale Bevrijdingsdag
15 (16) augustus: formeel einde Tweede Wereldoorlog
3e dinsdag van september: Prinsjesdag (enkel in Den Haag)
15 (16) december: Koninkrijksdag
Op verzoek van de gemeente.
Bij bijzondere gelegenheden als teken van vreugde.

Halfstok
4 mei (18.00 uur tot zonsondergang): dodenherdenking
14 augustus (18.00 uur tot zonsondergang): dodenherdenking
Bij het overlijden van een lid van de koninklijke familie.
Als teken van rouw.
Bij bijzondere gebeurtenissen wordt van geval tot geval bekend gemaakt welke speciale regeling er geldt.

Hoe moet je de vlag hijsen?
De vlag moet zo hangen dat ze een ereplaats inneemt. De stok moet zo lang zijn dat de vlag nooit op de grond hangt of het verkeer hindert, ook niet als ze halfstok hangt. 
Halfstok hangen wil zeggen: de vlag tot de top hijsen, dan langzaam en statig neerhalen tot ze op de helft van de stoklengte hangt, waarna de vlaggelijn wordt vastgebonden. Neerhalen gebeurt op dezelfde manier.

Wat mag beslist niet?
Versieringen, teksten, logo’s of andere toevoegingen op de vlag. De vlag als louter versiering gebruiken. De vlag in het donker hangen: ze dient bij zonsondergang te worden neergehaald of zodanig verlicht te zijn dat de kleuren duidelijk zichtbaar zijn.

En wie zegt dat?
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de vlaginstructie van februari 2003.