Je leest de term geregeld in de krant en ziet ze overal als paddenstoelen de grond uit rijzen: Vinex-locaties. Daarmee worden nieuwbouwwijken bedoeld, die gebouwd worden op daartoe van regeringswege aangeduide gebieden voor stedelijke uitbreiding.

Vinex is de afkorting van Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra die eind 1993 door de Minister van VROM(Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) werd opgesteld. Dit landelijk woningbouwplan, dat bestaat uit convenanten tussen het rijk, de provincies en de stadsbesturen, gaat over de periode tot 2015. In die tijd moeten 634.800 woningen worden gebouwd.

In de meeste steden zijn de stedebouwkundige plannen en woningontwerpen klaar. In de komende jaren zal massaal worden gebouwd, lezen we op de Vinex-site: 
“De hele VINEX-operatie zal alleen al door haar omvang een grote invloed blijken te hebben op de vorm en het functioneren van de Nederlandse steden (…). In kwantitatieve zin is de VINEX-operatie vergelijkbaar met de volkshuisvestingsoperatie van de wederopbouwperiode”.