Mag ik stemmen in Nederland?
Elke Belg van 18 jaar en ouder die legaal in Nederland woont, mag meteen de eerstvolgende keer stemmen bij en zich verkiesbaar stellen voor
• verkiezingen in de gemeente waar hij woont (gemeenteraden en deelraden) en
• verkiezingen voor het Europees Parlement.
De verkiezingen op gemeenteniveau vinden om de 4 jaar plaats (in plaats van om de 6 jaar in België).

Als niet-Nederlander mag je niet stemmen en mag je je niet verkiesbaar stellen voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten. Als je dus in Nederland woont en wel stemrecht wil hebben op nationaal niveau, moet je de Nederlandse nationaliteit hebben. Die kan je verkrijgen door naturalisatie.

Hoe verloopt het stemmen in Nederland?
Ten laatste twee weken voor de verkiezingen krijgen alle stemgerechtigden een oproep van de gemeente waar ze ingeschreven staan met de gegevens van het stembureau waar ze zullen mogen stemmen. De dag van de verkiezingen begeef je je richting stembureau met je oproep en met je paspoort. De rest wijst zichzelf uit ter plaatse. 
Let op: in Nederland geldt het stemrecht, niet de stemplicht zoals in België. Dat wil zeggen dat je er kan voor kiezen om niet te gaan stemmen.


Wanneer zijn er verkiezingen in Nederland?
Voor de Tweede Kamer zijn er, als het goed is, pas weer verkiezingen in 2007. De recentste verkiezingen vonden plaats op 22 januari 2003. Dit nadat het kabinet Balkenende I – verkozen op 15 mei 2002 en samengesteld uit CDA, VVD en LPF – ten val kwam na 87 dagen regeren.

Het CDA is de grootste partij geworden, op de voet gevolgd door de PvdA. De Lijst Pim Fortuyn, de grote winnaar van 2002 met 26 zetels, moest met 8 zetels genoegen nemen. Het eerste formateursduo Donner en Leijnse is er niet in geslaagd om de voor de hand liggende coalitie tussen CDA en PvdA te realiseren. Na de informatieronde van Hoekstra en Korthals Altes wisten CDA, VVD en D66 een regeerakkoord klaar te stomen en is het kabinet Balkenende II een feit.

Nog een laatste opvallende noot: 79,9 procent van de Nederlanders ging dit jaar naar de stembus. 
31.000 in het buitenland wonende Nederlanders hebben aan de verkiezingen deelgenomen.

De grootste partijen in Nederland
Hieronder een overzicht van de belangrijkste politieke partijen in Nederland (met hun lijsttrekker), in volgorde van het aantal zetels dat ze behaalden tijdens de verkiezingen van 22 januari 2003. Verschuivingen in de populariteit van de partijen worden nog geregeld – tot vervelens toe zelfs – gemeten door beroepspeiler 

Maurice de Hond
.

CDA (Christen-Democratisch Appèl, Jan Peter Balkenende): 44
PVDA (Partij van de Arbeid, Wouter Bos): 42 
VVD (Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, Gerrit Zalm): 28
SP (Socialistische Partij, Jan Marijnissen): 9 
GroenLinks (Femke Halsema): 8 
LPF (Lijst Pim Fortuyn, Mat Herben): 8
D66 (Democraten 66, Boris Dittrich): 6
ChristenUnie (André Rouvoet): 3
SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij, B.J. van der Vlies): 2