Onder het motto “meer democratie en een hechtere band met het thuisfront” is in 2002 een wetsvoorstel goedgekeurd om stemmen voor Belgen in het buitenland (600.000 stuks wereldwijd) gemakkelijker – lees: verplicht – te maken.

In 1999 brachten slechts 18 in het buitenland wonende Belgen hun stem uit. Dit jaar, bij de federale verkiezingen van 18 mei, waren dat er 114.000.

Alleen Belgen die zich hebben aangemeld bij de Ambassade of bij een van de consulaire posten, worden uitgenodigd om te stemmen. Het is daarom van belang dat je je aanmeldt bij de Ambassade en een eventuele adreswijziging meteen doorgeeft.

Je kan op 5 verschillende manieren stemmen:
• persoonlijk in België in een door jou te kiezen gemeente;
• bij volmacht in België in de gemeente van de persoon die je machtigt om voor jou te gaan stemmen;
• persoonlijk bij de Ambassade / het Consulaat (opgelet: de stemming is daar een dag eerder dan in België);
• bij volmacht bij de Ambassade / het Consulaat;
• per brief. De stembiljetten worden dan per koerier toegezonden en moeten aangetekend worden teruggestuurd.

Voorlopig geldt de stemplicht voor Belgen in het buitenland enkel bij federale verkiezingen. Minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel heeft zich naar verluidt al uitgesproken voor uitbreiding hiervan. Mogelijk moeten we vanaf de eerstvolgende keer – 2004 – ook stemmen voor Gewesten en Gemeenschappen.

Je mening over de stemplicht voor Belgen in het buitenland en je ervaringen met deze “eerste keer” kan je kwijt op ons forum (paperassenwinkel).

Onder het motto ‘meer democratie en een hechtere band met het thuisfront’ is in 2002 een wetsvoorstel goedgekeurd om stemmen voor Belgen in het buitenland (600.000 stuks wereldwijd) gemakkelijker – lees: verplicht – te maken.