Belgen ouder dan 12 jaar die in Nederland wonen en die zich hebben ingeschreven bij de Ambassade, krijgen binnenkort een Belgische identiteitskaart.

Deze geldt als bewijs van inschrijving bij de Ambassade of Consulaire post, zoals een Belgische identiteitskaart geldt als inschrijvingsbewijs bij het bevolkingsregister van een Belgische gemeente. De identiteitskaart vervangt in geen geval je paspoort: je paspoort is naast een (verplicht) identificatiedocument ook wereldwijd als reisdocument geldig.

Je bent niet verplicht zo’n Belgische identiteitskaart aan te vragen, hoewel het wel aan te raden is om je in te schrijven bij de Ambassade.

Een aanvraagformulier voor de identiteitskaart heb je ontvangen van de Ambassade samen met de formulieren voor deelname aan de verkiezingen van 18 mei (zending daterend van januari 2003).
Wie dat formulier ingevuld heeft teruggestuurd, rest nu enkel te wachten tot de aanvraag afgehandeld wordt. En zoals de Ambassade het zelf formuleert: “Men moet wel rekening houden met de omvang van deze operatie en inzonderheid met het feit dat het productieproces in België geschiedt. Daarom verzoek ik U nog even geduld uit te oefenen”.

Wie dat formulier niet ontvangen heeft, neemt contact op met de Ambassade of Consulaire post waar hij ingeschreven staat.

De identiteitskaart ziet er ongeveer uit als die die in België worden uitgereikt, opgesteld in de door jou gekozen landstaal of in het Engels.

De kaart zou 10 euro gaan kosten en is drie jaar geldig.