Inschrijven bij de Belgische Ambassade is niet verplicht.
Het is wel aan te raden.

Wie ingeschreven staat in het consulair bevolkingsregister kan gebruik maken van dezelfde diensten als die die aangeboden worden door de gemeentelijke diensten in België (paspoort, identiteitskaart, burgerlijke stand, nationaliteit, notariaat, pensioenkwesties, hulp en bijstand) en kan deelnemen aan deBelgische verkiezingen.

Let op: vergeet niet de Ambassade op de hoogte te houden van: 

  • adreswijziging
  • wijziging in burgerlijke staat
  • verandering van nationaliteit

De (adressen)bestanden zijn immers niet gekoppeld aan de registers van de Nederlandse gemeenten. De consulaire post zal de door jou opgegeven veranderingen opnemen in je administratief dossier en je gegevens bijwerken in het Belgisch Rijksregister.